Konstrukcje betonowe są narażone na agresywne czynniki chemiczne i niekorzystne warunki atmosferyczne, co z czasem prowadzi do ich degradacji. Rzeczoznawca budowlany przypomina, że skorodowany beton kruszy się, pęka i traci swoje właściwości. Problem nasila się pod wpływem kwaśnych deszczy, zanieczyszczeń wody i powietrza, a także agresywnego działania olejów, cieczy oraz oparów. Sprawdź, jak wybrać i nakładać zabezpieczenia antykorozyjne betonu!

Jak zabezpieczyć betonowe konstrukcje przed korozją?

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu skutecznie ograniczają, a nawet niwelują szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, tym samym przedłużają żywotność konstrukcji. Inhibitory korozji ograniczają, a nawet zapobiegają, utlenianie metalowych elementów, występujących w betonie. Dostępne są one w postaci emulsji, proszków i roztworów. Można je dodawać na etapie procesu produkcji betonu lub po posadowieniu konstrukcji. Zaliczamy do nich fosforany, fosfatyny, nitraty i siarczany. Aby spełniły swoje zadanie, należy regularnie je konserwować i naprawiać.

Powierzchnie betonowe różnią się nasiąkliwością i porowatością, co należy uwzględnić przy wyborze metody ochrony. Aby ograniczyć zdolność wchłaniania wody, należy pokryć je warstwą hydrofobową. Zastanawiasz się, jakie zabezpieczenia antykorozyjne betonu wybrać? Rzeczoznawca budowlany zaleca zastosowanie impregnatu hydrofobizującego lub farby ochronnej. Produkt tworzy powłokę, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci przez porowaty grunt. W składzie impregnatu znajdziemy też silikony i żywice, dzięki czemu produkt chroni powierzchnie betonowe przed czynnikami chemicznymi.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu – wymagania techniczne

Zanim wybierzesz zabezpieczenia antykorozyjne betonu, zwróć uwagę na warunki otoczenia. Zastanów się, czy istnieje ryzyko zarysowania powierzchni, a także, jakim obciążeniom będzie ona poddawana. Odpowiedz też na kilka pytań.

  • Czy roboty betonowe będą prowadzone w warunkach nagłych zmian temperatury i wilgoci? 
  • Czy proces wysychania betonu wymaga zastosowania różnych powłok ochronnych?

Rzeczoznawca budowlany oceni też stopień agresywności środowiska, a także podpowie, jak prawidłowo nakładać materiały zabezpieczające. Ekspert przypomina, że powinny być one dostarczone w szczelnych, oryginalnych pojemnikach. Należy przechowywać je w temperaturze 5-25°C, dzięki czemu zachowają swoje właściwości.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu – przygotowanie podłoża

Rzeczoznawca podpowiada, że nakładanie powłoki ochronnej należy poprzedzić odpowiednim przygotowaniem podłoża. W tym celu fachowiec usuwa uszkodzony beton, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się korozji. Specjalista dokładnie oczyszcza powierzchnię z piasku, pyłu, olejów i mleczka cementowego. Oprócz tego pozbywa on się starych powłok malarskich i luźnych fragmentów betonu, następnie używa sprężarki śrubowej lub odkurzacza pyłowego. W ten sposób fachowiec usuwa pył, a później wyrównuje drobne nierówności drobnoziarnistą szpachlówką. Aby wyczyścić zatłuszczone miejsca, wykonawca używa specjalnych detergentów lub rozpuszczalników organicznych. 

Rzeczoznawca budowlany przypomina, żeby sprawdzić stan podłoża przed zastosowaniem środków impregnujących. Ekspert podkreśla, że powierzchnia nie może być porysowana i popękana, za to powinna odznaczać się odpowiednią szorstkość. Dopilnuj, żeby wykonawca przygotował protokół z prac przygotowawczych. W razie potrzeby rzeczoznawca będzie mógł się z nim zapoznać, aby wykryć ewentualne błędy. 

Powłoki ochronne – sposoby nakładania

Zastanawiasz się, jak chronić konstrukcję przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi? Aby wykonać zabezpieczenia antykorozyjne betonu, stosuje się następujące metody: 

  • polewania powierzchni,
  • malowanie natryskowe – pneumatyczne lub hydrodynamiczne,
  • malowanie pędzlem lub wałkiem.

Zastanawiasz się, dlaczego warto stosować zabezpieczenia antykorozyjne betonu? W ten sposób zwiększysz wytrzymałość powierzchni na działanie mgły solnej i mrozu. Ponadto powłoka zapobiega karbonatyzacji betonu, czyli procesowi, podczas którego zachodzi reakcja z udziałem dwutlenku węgla i wody wapniowej. W konsekwencji powstaje węglan wapnia, z biegiem czasu obniża się pH betonu, co sprawia, że staje się on mniej odporny na uszkodzenia. Profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne betonu zapewniają dłuższą i bezpieczną eksploatacją konstrukcji, tym samym pozwalają uniknąć kosztownych napraw.