Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, musiał spotkać się z dwoma rodzajami faktur – fakturą VAT i fakturą bez VAT. Rozróżnienie tych dwóch dokumentów bywa trudne, szczególnie, jeśli firma nie korzysta z usług biur rachunkowych. Wyjaśniamy, jakie są podstawowe różnice między tymi fakturami i na co warto zwrócić uwagę przy ich wypełnianiu.

Faktura VAT

Faktura VAT to nic innego, jak dokument sprzedaży wystawiany za usługę, która podlega opodatkowaniu. Jak ją rozpoznać? Na fakturze VAT widnieje obowiązkowo podatek VAT, który jest naliczany według obowiązujących w danym momencie stawek VAT. Przedsiębiorcy są zobowiązani do pobierania podatku VAT od swoich klientów i odprowadzania go do odpowiednich organów podatkowych.

Co powinna zawierać faktura VAT? 

Na dokumencie muszą znaleźć się informacje takie jak numer i data faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, szczegółowy opis towarów lub usług, kwota netto, kwota podatku VAT, kwota brutto, stawka VAT i tym podobne.

Kiedy przedsiębiorca powinien korzystać z faktury VAT?

Odpowiedź jest prosta – gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT, jest zobowiązany wystawiać wszystkie faktury tego rodzaju, chyba że przepisy przewidują zwolnienie od tego podatku.

Faktura bez VAT

Na fakturze bez VAT nie ma naliczonego ani podanego podatku VAT. Jest to stosowane w przypadku transakcji zwolnionych z VAT lub gdy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Faktura bez VAT, podobnie jak ta opodatkowana, również musi zawierać podstawowe dane identyfikacyjne sprzedawcy i nabywcy, opisane towary lub usługi oraz kwotę netto i brutto, ale nie wymaga podawania informacji dotyczących podatku VAT. Faktura bez VAT jest stosowana w przypadku transakcji zwolnionych z VAT, na przykład w sprzedaży towarów lub usług, które są zwolnione z podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

Kiedy przedsiębiorca powinien korzystać z faktury bez VAT?

Z faktury bez VAT powinni korzystać przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT z powodu niskiego obrotu lub specyfiki swojej działalności, mogą wystawiać faktury bez VAT.

Masz wątpliwości związane z wypisywaniem faktur? Skonsultuj się z profesjonalnym biurem rachunkowym AMG, którego kadra pomoże Ci w odpowiednim zrozumieniu i zastosowaniu faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.